Henkilöstö

Hoitokoti Pikkupihan henkilöstörakenne

Elina Martiskin
• yrittäjä, lähihoitaja

Niina Makkonen
• vastaava sairaanhoitaja

• kuusi lähihoitajaa
• yksi oppisopimus-lähihoitajaopiskelija

Hoitokoti Pikkupihassa henkilöstön määrä suhteessa asukkaisiin on 0,8 hoitajaa / asukas, joka on korkeampi kuin suositus 0,6 hoitajaa / asukas.

Henkilöstön määrä suhteessa avuntarpeeseen ja toimintaympäristön asettamiin vaatimuksiin on riittävä. Henkilökunta on hoitokodissa ympärivuorokauden. Hoitokodissa on työhönsä motivoitunut henkilökunta, joka muodostuu alan ammatti-ihmisistä. Koko henkilökunta osallistuu aktiivisesti ammattitaitoa ylläpitäviin koulutuksiin.

Asukkaiden toimintakykyä ylläpidetään kuntouttavalla työotteella. Hoitokoti Pikkupihassa kuntouttava työote näkyy olemassa olevan toimintakyvyn edistämisenä ja mahdollisimman monipuolisena käyttönä. Käytännössä tämä näkyy avustamisena ja ohjaamisena arjessa, omatoimisuuden tukemisena, kannustamisena.

Kunniakirja