Toimintakäsikirja

Pikkupiha on pieni ja kodikas hoitokoti, joka mahdollistaa rauhallisen ja turvallisen asumisen muistisairaille vanhuksille. Hoitokodin arvoja ovat turvallisuus, itsemääräämisoikeuden ja yksilöllisyyden kunnioitus, inhimillisyys, virikkeellisyys ja vastuullisuus. Toimintaperiaatteissamme korostuvat asukaslähtöisyys ja yksilöllisten voimavarojen huomioiminen sekä toivon ja positiivisen mielialan vahvistaminen. Asukkaiden toimintakykyä ylläpidetään kuntouttavalla työotteella ja ottamalla asukkaat mukaan päivittäisiin toimintoihin heidän voimavaransa ja halukkuutensa huomioiden.
 
Hoitokoti Pikkupiha on aloittanut toimintansa v. 1996 ja nykyisissä tiloissa olemme olleet vuodesta 2000 lähtien. Hoitokoti sijaitsee Tohmajärven keskustassa.  Asukaspaikkoja on hoitokodissa kahdeksan (8) sekä tukiasunto kahdelle (2) hengelle. Yhden hengen huoneita on kaksi (2) ja kahden hengen huoneita kolme (3). Huoneet ovat valmiiksi kalustettuja, mutta asukas voi tuoda tullessaan omia huonekaluja, tekstiilejä ja muita rakkaita tavaroitaan. Yhteisiä tiloja ovat tupakeittiö, toimisto/kodinhoitohuone sekä suihku- ja saunatilat. Hoitokodissa on kaksi inva- käyttöön soveltuvaa wc:tä. Liikkuminen sisätiloissa on täysin esteetöntä. Tukikaiteita on wc- ja pesutiloissa, asukashuoneissa ja yleisissä tiloissa.
 
Asukas ja omaiset ovat tervetulleita tutustumaan hoitokotiin. Samalla voimme suunnitella käytännön järjestelyt. Saapumispäivänä täytetään tulokaavakkeeseen asukkaan perustiedot yhdessä omaisen kanssa tai asukkaan aikaisempien asukastietojen pohjalta. Samalla laaditaan hoitosopimus, jossa sovitaan asumisen ja hoidon järjestelyistä ja kustannuksista. Omaisten kanssa yhteydenpito on muistisairaan asukkaan hoidon suunnittelussa erittäin tärkeää, jotta pystytään selvittämään asukkaan koko elämänkaari ja ottamaan huomioon jokaisen asukkaan yksilölliset tarpeet, mieltymykset ja kiinnostuksen kohteet. Yksityisyys ja yksilöllisyys toteutuvat jo heti hoito- ja palvelusuunnitelman laadinnassa ja tämän jälkeen sen toteuttamisessa. Pienessä yksikössä asukkaan ja hoitajien välille muodostuu läheinen hoitosuhde, joka mahdollistaa kuntouttavan toimintatavan kunkin asukkaan yksilöllisen toimintakyvyn mukaisesti.
 
Hoitokodissa toimitaan omavalvontasuunnitelman mukaisesti ja suunnitelma sisältää kaiken hoitokodissa tapahtuvan toiminnan. Omavalvontasuunnitelma on julkinen ja yleisesti nähtävillä hoitokodin käytävän seinällä. Pikkupihassa on lääkärin hyväksymä lääkehoitosuunnitelma, jonka mukaan lääkehoitoa toteutetaan.
 
Toimintakykyä ylläpitävää toimintaa on Pikkupihassa joka päivä. Toiminnan periaatteisiin kuuluu asukkaan omien voimavarojen hyödyntäminen toimintakyvyn mukaan. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että asukkaalle annetaan aikaa tehdä päivittäisiä askareita (mm. pukeminen, ruokailu, pesut) itsenäisesti tai hoitajan avustamana, vaikka se veisi enemmän aikaa. Lisäksi asukkaat otetaan mukaan kodin yhteisiin askareisiin.
 
Ulkoilu on tärkeä osa toimintakyvyn ylläpitoa ja virkistystoimintaa. Asukkaat voivat ulkoilla itsenäisesti tai hoitajan avustamana. Oma piha-alue tarjoaa ihanteellisen mahdollisuuden myös omatoimiseen liikkumiseen turvallisessa ympäristössä ympäri vuoden. Hoitokodin suurella terassilla myös liikuntarajoitteiset asukkaat voivat oleskella ulkoilmassa. Varsinkin kesäisin ulkoilemme kaikki yhdessä.
 
Päiväohjelmaamme kuuluu seurustelua, sanomalehtien lukemista, erilaisia järjestettyjä tai spontaaneja viriketuokioita (mm. pelejä, jumppaa, yhteislaulua ja tanssia) sekä tv:n ja radion seuraamista. Vietämme asukkaiden kanssa myös muisteluhetkiä. Apuna muistelussa käytetään valokuvia, esineitä ja vanhustyön muistelu- ja tarinointikortteja.
 
Hoitokodissa vierailee asukkaiden omaisia, ystäviä ja tuttavia lähes päivittäin. Pikkupihassa järjestetään myös paljon erilaisia tapahtumia. Asukkaiden merkkipäivät huomioidaan kukkasin ja kakuin. Vuotuisia juhlia vietetään perinteisesti. Vuosittain kutsutaan omaiset viettämään asukkaiden kanssa yhteistä kesäjuhlaa ja joulupuurohetkeä. Seurakunnan hartaushetki on hoitokodissa kuukausittain. Musiikkiopiston väkeä käy kaksi (2) kertaa kuukaudessa ilahduttamassa asukkaita soitollaan.
 
Pikkupiha tarjoaa asukkaalle tilaisuuden osallistua lukuisiin virkistysmahdollisuuksiin yhdessä tai yksilöllisesti, halukkuutensa mukaan.
 
Asukkaalla on mahdollisuus halutessaan ostaa henkilökohtaisia lisäpalveluita (mm. parturi/kampaaja, hieronta, jalkahoito) hoitokotiin tai hän voi käydä hoitokodin ulkopuolella hoitajan tai omaisen saattamana. Henkilökunta avustaa tarvittaessa lisäpalveluiden hankkimisessa.
 
Asukas voi elää tietyin varauksin Pikkupihassa elämänsä loppuun saakka. Ammattitaitoisella henkilökunnalla on osaamista ja kokemusta myös saattohoidosta. Pienessä yksikössä tutulla hoitajalla on mahdollisuus olla läsnä. Saattohoito toteutetaan yhteistyössä lääkärin ja kotisairaanhoidon kanssa. Henkilöstö on saanut koulutusta saattohoitoon.